nyt.....værker     tekst     cv     kontakt

Nyhedsbrev juli 2009

Nu:

Kammergalleriet
med Margit Buus og Aase Michel
Vestergade 15
7620 Lemvig
1 . - 27 august 2009
åbent alle dage 14-17 undtagen lørdag 10-13

Kommende udstillinger

Kulturfestival Mørket, Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27, Ferring
7620 Lemvig
4. - 30. oktober 2009

Åben værksted i Dybe gl. Elværk
Stamphøjvej 66, Dybe
7620 Lemvig
3 . - 4. oktober 2009

Invitationer følger

 

 

Billede - forestilling
Udstilling i påsken 2009
Galleri Tukak, Fjaltring

 

Lars Ebbensgaards ferniseringstale klik her

 

Prokk går guerilla!
Et decentralt kunstudstillingsprojekt med 25 projekter forskellige steder i byen.
Scener fra et Væksthus
Botanisk Have, Århus
4. – 13. april 2009
Sammen med grafiker Kate Nilsson og keramiker Jørgen Hansen.

Mit bidrag til udstillingen i Væksthuset bestod af 25 billeder på papir lavet af blandede materialer: oliepastel, acryl, tusch og collage. Oprindelig var de påbegyndt som skitser af menneskeskikkelser fra teaterprojekter på Odin Teatret. Men efter bearbejdning hjemme i værkstedet fremstod de forholdsvis abstrakte og ekspressionistiske i stærke farvekontraster.
Billeder hænger normalt på en væg. Men da der ikke er ”rigtige” vægge i Væksthuset, hængte jeg billederne op ude i rummet. Derved kunne de – frigjort fra det sædvanlige tilhørsforhold til væggen – mere direkte gå i samspil med planternes frodighed.
Dette rejste flere spørgsmål:
Hvad er kunstigt, og hvad er naturligt? Planterne er natur, men kunstigt arrangeret, i unaturlige omgivelser. Billederne er et kunstigt udtryk for liv og energi, men også et organisk, forgængeligt materiale – ville de blive påvirket af den fugtige atmosfære i Væksthuset i løbet af udstillingen?
Ved den anderledes ophængning blev billedernes bSagside synlig. På bagsiden var aftryk af fødder i dæmpede farvenuancer, aftryk af teatrets dansere og optrædende. Fodaftrykket - en smuk, organisk form, vores vigtige jordforbindelse; ofte overset, fjernt fra hovedet og den øvrige krop.

 

 

         

 

 

 

 

 

Værker

Værker kan ses efter aftale på: Ellemosevej 11,
og hos:..................................7620 Lemvig
og hos:..................................Tlf.: 97836507
og hos:..................................Mail: hm@hansmorten.dk

og hos:..................................Lambaa Art House,
og hos:..................................Bergensvej 7,
og hos:..................................8600 Silkeborg
og hos:..................................www.lambaaarthouse.dk
og hos:..................................Tlf.: 86813191
og hos:..................................Mail: anne@lambaa.eu

 

 

Til- og afmelding af nyhedsbrevet: Send navn og email-adresse

 
© hans|morten